Materiały
drewnopochodne

Sklejka MDF
Płyty OSB

Płyty OSB

INFORMACJE OGÓLNE

W rozwinięciu Oriented Strand Boards, w tłumaczeniu - płyta o ukierunkowanych wiórach płaskich. Jest produktem drzewnym, płaskoprasowaną płytą trójwarstwową, która składa się z prostokątnych wiórów płaskich , które pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa specjalnej wodoodpornej żywicy formaldehydowo-fenolowo-mocznikowo-melaminowej,sprasowywane są na płyty metodą walcowania na gorąco. Jest to pierwsza płyta drewnopochodna opracowana specjalnie dla budownictwa.

Grubość (mm) 9, 10, 12, 15, 18, 22, 25
Szerokość (mm) 2500
Długość (mm) 1250
Parametry płyt osb według normy EN 300 – właściwości mechaniczne
OSB/3
Właściwości Metoda badania J.m. Wymagania dla zakresu grubości [mm]
6 – 10 > 10 < 18 18 – 25
Wytrzymałość na zginanie – oś główna EN 310 N/mm2 22 20 18
Wytrzymałość na zginanie – oś boczna EN 310 N/mm2 11 10 9
Moduł sprężystości – oś główna EN 310 N/mm2 3500
Moduł sprężystości – oś boczna EN 310 N/mm2 1400
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny EN 319 N/mm2 0,34 0,32 0,30
Spęcznienie na grubości po 24 h EN 317 % 15

Płyta frezowana z 4 stron

Grubość (mm) 12,15,18,22
Szerokość (mm) 2500
Długość (mm) 625, 675